REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep BabyGlam.pl jest sklepem internetowym  prowadzonym przez firmę JOCO Joanna Blangiewicz-Purgal, ul. Grochowska 136/14, 04-328 Warszawa, NIP:113-206-51-55, wpisną do ewidencji pod numerem 49626 , REGON: 015344038 , mail: sklep@babyglam.pl, tel: +48 666 365 777.

2. Sklep prowadzi  sprzedaż detaliczną produktów oraz usług za pośrednictwem Internetu. Część oferowanych towarów może być dostosowana do potrzeb indywidualnych Klienta, tj. posiadać wzór, wymiar, oznaczenia itp. zgodnie z jego zapotrzebowaniem, które są traktowane jako produkt spersonalizowany lub personalizowany.

3. Wszystkie ceny produktów  są w kwocie brutto i podane są w polskich złotych.

4. Zakupu w sklepie może dokonać jedynie osoba pełnoletnia po uprzedni zalogowaniu się i zaakceptowaniu powyższego regulaminu.

5. Cena podana przy produkcie jest obowiązująca w chwili składania i opłacenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, zmiana taka nie dotyczy towarów przyjętych już do realizacji oraz po ich opłaceniu lub złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w sklepie,  przeprowadzania akcji promocyjnych, dodawania nowych produktów do oferty sklepu oraz wprowadzania zmian.

7.Kupujący zobligowany jest do zapłaty kwoty za zamówienie w Sklepie produkt/y, w tym również za koszty dostawy/wysyłki, nie później niż w ciagu 7 dni daty zawarcia uwmowy. Zastrzeżenie może tyczyć się indywidualnych ustaleń ze Sklepem.

8.Większość produktów znajdujących się w ofercie została wytworzona lub zdobiona według projektu BabyGlam.pl. Podlegają one ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych (Dz.U, 1994r, Nr24 poz 83, z późniejszymi zmianami).

9. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997,  Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Więcej inforamacji znajduje się w częściPolityka Prywatności.

10.Zamówienie rozpoczyna być zrealizowane w chwili zaksięgowania się na koncie Sklepu płatności dokonanych przez Kupującego. Potwierdzeniem jest wysłany do kupującego mail z informacją o realizacji zamówienia.

11.Przy produkatach podany jest czas realizajci zamówienia. Produkty znajdujące się na stanie wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych, natomiast robione na zamówienie w zależności od informacji od 3-14dni, oraz w przypadku mebli oraz produktów czasochłonnych od 2-4tygodni.

12.Podane terminy są jednynie informacyjne przybliżając okresy dostawy poszczególnych produktów. Jesli Kupujący zamawia produkty o różnorodnych okresach realizacji o czasie realizacji całego zamówienia decyduje termin najdłuższej realizacji. Jesli czas oczekiwania może ulec przeciągnięciu, Sklep skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów dostawy.

 

§ 2. Wysyłka i płatności

 

1. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności i może dokonać jej przez:

- płatność przelewem na konto sklepu BabyGlam.pl,

- płatność poprzez system płatności Płatności24 oraz PayPal,

- gotówką w przypadku odbioru osobistego w Warszawie, jeśli takie ustalenia zostały potwierdzone przez obie strony drogą mailową. 

2. W przypadku płatności przelewem bankowym, jeżeli środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni od dnia zamówienia, Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia dokonania płatności.

3. W przypadku produktów personalizowanych, robionych na specjalne zamówienie, czas wykonania i dostawy może ulec zmianie, natomiast  każdorazowa zmiana terminu zostanie potwierdzona informacją do Klienta na podany mail lub/i numer telefonu. W niektórych przypadkach, wykonanie produktów personalizowanych wykonywanych w tempie expressowym może wymagać dodatkowych kosztów. Termin dostawy ustalany będzie z Klientem na bieżąco.

4. Zakupione towary mogą być dostarczane jako prezenty – specjalnie pakowane, po uprzednim poinformowaniu sklepu i uiszczeniu dodatkowej opłaty, której wartość zostanie ustalona pomiędzy Sklepem a Kupującym. 

5. Towary dostarczane są:

•          przez firmę Kurierską,

•          Pocztą Polską,

•          odbiór osobisty ( po uprzednim ustaleniu warunków i terminów dogodnych dla obu stron).

6.Termin otrzymania przesyłki zależy od terminu realizacji produktu oraz czasu dostawy i jest ujęty w opisie produktu lub w informacji mailowej.

7.Produkt wysyłany jest na adres podany przy logowaniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za źle podany adres dostawy.

8.Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.

9.Do zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu w postaci faktury na dane podane przy logowaniu. W przypadku innych danych Kupujący proszony jest o podanie ich zaraz po zakupie. Ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w ciągu 7 dni od daty zakupu.

 

§ 3. Zwroty i Reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) Klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu.

2. Oświadczenie  o zwrocie należy złożyć na piśmie i przesłać je ( np. razem w paczce ze zwracanym produktem i dowodem zakupu) na adres Sklepu najpóźniej czternastego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru. Jeśli zamówienie obejmowało więcej produktów, a były one dostarczane osobno, czas zwrotu liczy się od momentu otrzymania ostatniego z produktów.

Poniżej wzór oświadczenia dotyczącego odstapienia od umowy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep internetowy BabyGlam.pl                                            Warszawa, dn..........................

 Joco Joanna Blangiewicz-Purgal

ul.Grochowska 136/14, 04-328 Warszawa

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja niżej podpisany/a …..........................................................................................................

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225

odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów :

..............................................................................…..........................................................

............................................................................................................................................

zawartej dnia......................................................w..................................................................

produkty otrzymałem/łam dnia................................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

 

…...................................................................

podpis Konsumenta

 

 _____________________________________________________________________________

 3.Kupujący bierze odpowiedzialność za pomnijeszenie wartości przedmiotu/towaru wskutek jego niewłaściwego użytkowania, pielęgnacji oraz przeznaczenia.

4. Uszkodzony towar, może zostać wymieniony na identyczny pełnowartościowy, jeśli nie będzie to możliwe ( np. z powodu braku towaru na stanie sklepu), sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny znajdujący się w sklepie w terminie 14dni, jedynie gdy produkt nie był używany, ani nie został uszkodzony.

5.BabyGlam.pl nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem i na koszt sklepu.

6.Towar zwracane musi być kompletny, czysty wraz z dołączonymi dokumentami zakupu ( jeśli zostały dołączone w przesyłce) oraz opakowane tak by zapewniały bezpieczny ich transport.

7.Sklep dokona zwrotu ceny za towar oraz wartości kosztu dostawy do Klienta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.Zgodnie z ustawą o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo dostąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

• świadczenie usług, jeżeli Sprzedwca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(np. personalizowane poduszki, osciel, narzuty, misie, dekoracje ścienne, zasłony, lampki, projektw wnętrz, sesji, eventów, itp)

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; np. materace

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

• zawarte w drodze aukcji publcznej;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

9. Kupującyma prawo do złożenia reklamacji w związku z Umową zawartą drogą mailową pod aresem ( sklep@babyglam.pl) oraz w formie pisemnej na adres Sklepu.

Właściwie złożona reklamacja zawiera:

- imię i nazwisko, adres, adres email Kupującego,

- produkt reklamowany wraz z opisem Kupującego.

10. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni od daty jej otrzymania wg wzoru. Jesli w ciągu tych dwóch tygodni Sklep nie wypowie się w sprawie żądań Kupującego, oznaczać to będzie iż zaakceptował reklamacje. Reklamujący otrzyma odpowiedź na podany przez niego adres mailowy.

11. Reklamowany produkt przesłać należy pod adres sklepu z załączonym dowodem zakupu oraz wypełnionym poniższym formularzem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________

FORMULARZ REKLAMACJI.................................................................

Miejscowość, data

Do: BabyGlam sklep internetowy

prowadzone przez Joco Joanna Blangiewicz-Purgal,

ul.Grochowska 136/14, 04-328 Warszawa

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …….................................. towar jest wadliwy. Wada polega na................................................................................................................................................. ………...............................................................................................................................................…………..................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... Wada została stwierdzona w dniu …………………...........................................……..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……...….. (słownie: ……................................................. ......................................................................…) zł,

  • Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …….................................................................................................……../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto................................................................... ................................................................................................................................................................................................... …..................................................................................................................................................................................................………........................................................................................................................................................................................ * (art. 560 § 1)

 

 

                                                                                                                                                       podpis Kupującego,

 _________________________________________________________________________________

 

12.Kupujący ma prawo do wymiany produktu wadliwego, obniżenia jego ceny lub odstapienia od umowy, chyba że Sklep dokona wymiany wadliwego produktu, albo usnunie wadę, niezwłocznie i bez niedogodności dla Kupującego. Kupujący nie może odstąpić od zawartej umowy w przypadku nieistotności wady. W przypadku kiedy Kupujący reklamuje część z zakupionych produktów a istniej możliwość odseparowania ich od siebie, nie powodując szkody dla obu stron, Kupujący może odstąpić od umowy i reklamować jedynie towary wadliwe.

 

§ 4. NEWSLETTER

1.Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

2.Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3.Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§  5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Wszelkie oznaczenia produktów, w tym m.in. znaki towarowe i ich nazwy, a także wzory, oraz opisy i zdjęcia stanowią własność Sklepu w rozumieniu Ustawy z dnia  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r.,  Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

2. Zawartość strony www.babyglam.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 roku.

6.Sklep Internetowy BabyGlam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

7.Sądem właściwym w rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu (firmy JOCO) Nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.

 

Dziękujemy i życzymy przyjemnych zakupów.

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Newsletter